16 & 18 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10001